Rabobank De Langstraat

Jeu de Boulesvereniging 'Batard'

Een vereniging met 120 leden met een gemiddelde leeftijd van 74,5 jaar.Hoofddoel het beoefen en van het jeu de Boulesspel.In recreatieve zin. Daarnaast staat sterk in ons vaandel om sociale kontakten voor onze leeftijd optimaal te benutten.
Eenzaamheid voorkomen is een doel.

Bestedingsdoel

Onze hal moet willen wij voorzien van Ledverlichting.
Ons streven is met de opbrengst van de Rabobankactie hiervan een deel te betalen.

Resultaat:€ 543,37