Rabobank De Langstraat

Protestants Christelijke Ouderen Bond Sprang-Capelle

Oudere middagen met verschillende onderwerpen wandel en fietstochten en aandacht voor lief en leed

Bestedingsdoel

Voor de onkosten en sprekers van de ledenmiddagen te organiseren
Resultaat:€ 697,80