Rabobank De Langstraat

Toneelvereniging O.O.G. 'Ons Onderling Genoegen'

Toneelvereniging OOG is al vanaf 1924 actief in Waalwijk. Dit jaar dus 95 jaar!! De vereniging geeft ieder najaar een aantal voorstellingen in theater De Leest en heeft een trouwe schare aan toneelliefhebbers die ieder jaar weer komen genieten van het toneelspel en de gezelligheid na de voorstelling. De vereniging speelt afwisselend serieuze en komische toneelstukken, zodat er een breed publiek wordt bereikt. In november speelt OOG het stuk Bleeke Bet in theater De Leest.
Tot dan!

Bestedingsdoel

De bijdrage zal worden aangewend voor de financiering van de toneeluitvoering. Hieraan zijn hoge kosten verbonden en iedere bijdrage is zeer welkom want het doel is om in 2024 het 100-jarig bestaan van de vereniging groots te vieren met een mooie voorstelling.
In november 2019 wordt het toneelstuk "Bleeke Bet" op de planken gebracht en wij hopen alle toneelliefhebbers dan te mogen verwelkomen om een leuke vond te hebben in theater De Leest.
Ga naar de website van Toneelvereniging O.O.G. 'Ons Onderling Genoegen'
Resultaat:€ 274,54