Rabobank De Langstraat

Protestants Christelijke Ouderen Bond Waalwijk

Wij richten ons op thema's als wonen, welzijn & zorg, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving.

Bestedingsdoel

Onze vereniging is primair een vrijwilligersorganisatie, met worteling in de lokale samenleving.
Resultaat:€ 171,59