Rabobank De Langstraat

Sticht. Dagtocht 65+ Sprang-Capelle

Stichting Dagtocht 65+ Sprang-Capelle met als doel het jaarlijks organiseren van een dagtocht voor ouderen en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestedingsdoel

Doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen om de dagtocht die wij vanaf 1949 jaarlijks door inzet van een groot aantal vrijwilligers met de ouderen uit Sprang-Capelle maken voor een zo laag mogelijke prijs aan die ouderen/bejaarden aan te bieden.
Resultaat:€ 268,82