Rabobank De Langstraat

Menvereniging 'De Ketshoeve'

Wij zijn een clupje mensen die met paard en wagen op pad gaan. rijdenook vooe derden onderanderen Vila Pardoes, Eikendonk, Scholen, Open Door, 750 jaar bestaan Loon op Zand.
Om de drie weken rijden wij een rit in de omgeving.
Ieder jaar hebben we een "Tour de Chic" Dan rijden we door Kaatsheuvel met versierde aanspaningen.

Bestedingsdoel

Om bij activiteiten de extra onkosten te dekken
Resultaat:€ 297,42