Rabobank De Langstraat

Schutterij Onderlinge Vriendschap

Kruisboogvereniging

Bestedingsdoel

Het veiliger maken van de schietbaan, afscherming van de schietpunten.
En dubbele controle voor ophalen van de kaartwissel van af de schietpunten.
Resultaat:€ 240,23