Rabobank De Langstraat

St.Klussen en Diensten Centrale

KDC kent ongeveer 80 vrijwilligers en biedt een groot scala van (gratis) diensten aan. Bijv. klussen aan huis, een spullenbank, een fietsenbank, hulp met het invullen van formulieren, repair café en het plannen van ritten voor ANWB-AutoMaatje. Hiermee draagt KDC er aan bij dat iedereen zo lang mogelijk betrokken blijft bij het maatschappelijk leven.

Bestedingsdoel

Ons gebouw aan de Schotsestraat 4c dient voor iedereen goed toegankelijk, bruikbaar en uitgangelijk te zijn om onze doelstellingen waar te kunnen maken. Hiervoor zijn nog een aantal maatregelen te nemen.
Ga naar de website van St.Klussen en Diensten Centrale
Resultaat:€ 497,61