Rabobank De Langstraat

Seniorenkoor Serenata Waalwijk

Serenata is een gemengd zangkoor van mensen vanaf de leeftijd van 50 jaar. Zij zingen liederen in velerlei talen, die niet alleen henzelf maar ook hun gehoor aanspreken. Dit gehoor bestaat hoofdzakelijk uit mensen op leeftijd. Het koor wordt geleid door een deskundige dirigent en bekwaam begeleid door een pianiste en een basgitarist. Repetities vinden wekelijks plaats in De Blyde Incomste op de maandagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur .

Bestedingsdoel

Het functioneren en in stand houden van het koor is alleen mogelijk met voldoende financiƫle middelen, die door de leden alleen niet kunnen worden opgebracht. Aanvulling vanuit andere bronnen is dan ook zeer wenselijk.
Resultaat:€ 263,11