Rabobank De Langstraat

Sportvereniging GALM

Wij zijn een sportclub voor 55 + met 140 leden.
We hebben 8 groepen van maximaal 20 sporters, waarvan 1 groep voor sporters met een lichte handicap met maximaal 12 leden.

Bestedingsdoel

spelmateriaal en goede stoelen voor de groep met beperkingen
Resultaat:€ 634,88