Rabobank De Langstraat

Stg. de Schroef

Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, het gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Kortom: sport en bewegen is goed voor ons geestelijk en lichamelijk welzijn. Daarom zetten wij ons dagelijks in om zoveel mogelijk mensen in de gemeente Heusden en omgeving in beweging te krijgen. Want iedereen kan meedoen. Met onze aanpak verlagen we overgewicht, eenzaamheid en bewegingsarmoede.

Bestedingsdoel

Ons bestedingsdoel is activiteiten voor jongeren; Buurtsport en H-games. Buurtsport zijn beweeginitiatieven van de jongeren zelf, tijdens de wekelijkse sport- en spelactiviteiten op vrijdagmiddag. De H-games is een uniek jaarlijks jongerenevenement, met doel jongeren met elkaar te laten verbinden, hierbij staat bewegen centraal. De H-games worden mede-georganiseerd door jongeren: voor jongeren door jongeren!
We willen deze activiteiten nog leuker en laagdrempelige maken.
Ga naar de website van Stg. de Schroef
Resultaat:€ 360,34