Rabobank De Langstraat

Bridgeclub De Honneur Sprang-Capelle

Beoefenen van de bridgesport

Bestedingsdoel

Bevordering van de bridgesport o.a. door het geven van cursussen
Resultaat:€ 360,34