Rabobank De Langstraat

Duinstedenkapel

Duinstedenkapel heeft 35 leden die allen met pensioen zijn en het nog heel prettig vinden om samen muziek te maken. Er wordt vooral opgetreden in verzorgingshuizen en tijdens bijzondere evenementen. Ook hebben wij jaarlijks een nieuwjaarsconcert, waarvoor wij gasten uitnodigen om samen met ons te spelen/zingen. Wekelijks wordt er gerepeteerd bij de Mads in Waalwijk.

Bestedingsdoel

Aanschaf van nieuwe instrumenten en het onderhoud van de bestaande en nieuwe instrumenten. De meeste instrumenten zijn van de vereniging en de vereniging is hier verantwoordelijk voor. De clubleden krijgen de instrumenten in bruikleen.
Ga naar de website van Duinstedenkapel
Resultaat:€ 406,10