Rabobank De Langstraat

Chr. Mannenkoor De Lofzang

Het mannenkoor is interkerkelijk en werkt veel mee aan zangavonden in de regio maar ook daarbuiten. We zingen Psalmen en geestelijke liederen en proberen een liedkeuze te maken die zowel jong als oud aanspreekt. Niet alleen het zingen, maar ook de onderlinge ontmoeting vinden we van groot belang.

Bestedingsdoel

Aanschaf van nieuwe muziek die aansluit bij bovenstaande beschrijving.
Ga naar de website van Chr. Mannenkoor De Lofzang
Resultaat:€ 423,26