Rabobank De Langstraat

Bridgeclub Loon op Zand

De bridgeclub heeft als doel het bevorderen van de bridgesport in de breedste zin van het woord.
Wij spelen clubcompetities maar hebben op woensdag een inloopmiddag voor bridgers die graag
in contact willen komen met andere bridgers. Het is meer een sociaal gebeuren waarbij het niveau
geen rol speelt. Mensen kunnen hier vrijblijvend andere mensen ontmoeten om eens een keer een ander geluid te horen. We spelen dan ook minder spellen.

Bestedingsdoel

Wij moeten regelmatig andere materialen aanschaffen;l o.a. de bridgemate, die het mogelijk maken om de scores via de computer te verwerken. De bridgemate is een kostbaar apparaat dat om en nabij € 130 per stuk kost.
Resultaat:€ 451,85