Rabobank De Langstraat

Nationale Vereniging De Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door sociale en recreatieve activiteiten mogelijk te maken.

Bestedingsdoel

Het organiseren van een vakantieweek voor 30 gasten van de Zonnebloem met een fysieke beperking, waarbij ondersteuning wordt gegeven door 15 vrijwilligers/verzorgenden. Er voor zorgen dat zij uit hun maatschappelijk isolement komen en het gevoel geven dat zij nog steeds tot onze maatschappij behoren
Ga naar de website van Nationale Vereniging De Zonnebloem
Resultaat:€ 326,02