Rabobank De Langstraat

Toneelvereniging 'Strik'

wij repeteren met onze leden om 4 x per seizoen een mooie toneelvoorstelling op de planken te brengen. Meestal spelen wij volkstoneel, waarbij onze bezoekers een gezellige avond beleven waarbij heel veel wordt gelachen. Wij genieten van de repetities, maar vooral van de voorstellingen, omdat we voor een kleine bijdrage van 5 euro, mensen uit alle lagen van de bevolking een avondje onbezorgd kunnen laten genieten

Bestedingsdoel

wat wij ontvangen zullen wij besteden aan de opbouw van het decor voor het komende stuk, aan de benodigde kleding, kap en grime, maar ook aan het drukken van promotiemateriaal
Resultaat:€ 234,51