Rabobank De Langstraat

Stichting Platform Waspik

SCW richt zich op mensen in Waspik die als gevolg van een fysieke, en/of psychosociale beperking alleen/eenzaam zijn. SCW beoogt dat mensen, met welke vorm van alleen/eenzaam zijn dan ook, weer gaan meedoen in de maatschappij. Wij, de werkgroep SCW en haar vrijwilligers gaat de strijd aan tegen eenzaamheid.
Het doel dat SCW in 2019 wil bereiken is, dat nog meer mensen, wonend in Waspik, en die zich alleen/eenzaam voelen weer gaan meedoen in de maatschappij.

Bestedingsdoel

Sociaal Contact Waspik
Sociaal Contact Waspik richt zich op mensen die alleen/eenzaam zijn. Onze vrijwilligers gaan wekelijks samen met één van deze mensen bijvoorbeeld wandelen, doen samen n spelletje of maken een praatje, zodat het leven van deze mensen weer kleur krijgt. SCW koestert haar vrijwilligers. Voor deze mensen heeft SCW een “lief en leed pot”. Zij doen zoveel goed werk voor mensen in Waspik, die hieraan veel behoeften hebben. Zij verdienen met hun verjaardag of bij ziekte een bl
Resultaat:€ 646,32