Rabobank De Langstraat

Recreanten Biljart Club Waalwijk

Biljart vereniging voor ouderen die niet aan het arbeidsproces hoeven deel te nemen.

Bestedingsdoel

om de twee jaar, twee sets nieuwe ballen voor Libre en twee sets voor het driebanden.
Resultaat:€ 125,83