Rabobank De Langstraat

FotoClubDrunen 2010

Fotoclub Drunen 2010 bestaat uit 15-tal leden die de amateurfotografie een warm hart toedragen. We zijn een allround fotoclub en het mooie aan de groep is dat iedereen zijn eigen expertise en interesse op fotografie gebied inbrengt.
Twee keer per maand komen de leden bijeen, waarbij een avond in het teken staat van foto’s bespreken en de andere avond in het teken van kennis delen staat. Daarnaast trekken de leden er regelmatig samen op uit om te fotograferen of een expositie te bezoeken.

Bestedingsdoel

Fotoclub Drunen bestaat in 2020 10 jaar en dat willen we vieren door een expositie te organiseren met daarbij ook andere activiteiten, zoals lezingen van fotografen.
Ga naar de website van FotoClubDrunen 2010
Resultaat:€ 91,51