Rabobank De Langstraat

R.K. Herenkoor St. Caecilia

Herenkoor St. Caecilia verzorgt de erediensten in de kerk in Loon op Zand op zondagen en bij
huwelijken en begrafenissen. Daarvoor repeteren wij wekelijks in de Wetering in Loon op Zand.
Ons repertoire bestaat uit diverse gezangen (o.a. gregoriaans) in H. Missen en diverse motetten.

Bestedingsdoel

Het actueel houden van het repertoire
Resultaat:€ 80,08