Rabobank De Langstraat

Stichting Ontmoeten Heusden

Onder het motto "ONTMOETEN" wil Stichting Ontmoeten Heusden 45 plussers, die zich alleen voelen, bijeen brengen en verbinden. Enerzijds zijn er activiteiten waarbij mensen elkaar leren kennen in een gezellige ontspannen atmosfeer bijvoorbeeld Ontmoetings-bios en KoffieLeute. Anderzijds zijn er ook duurzame activiteiten die langer duren en in het teken staan van een verdieping van de relaties tussen mensen zoals Levensboeken, Vriendenkringen, of Samen Tafelen.

Bestedingsdoel

Ontmoeten ontvangt geen subsidie. Ook is een jaarlijks lidmaatschap onbekend.
Iedere gift betekent WINST, die geheel ten goede komt aan nóg meer ONTMOET-ingen.
"Samen vieren we de winst"
Ga naar de website van Stichting Ontmoeten Heusden
Resultaat:€ 343,18