Rabobank De Langstraat

H.I.T. Hartelijk is troef

Biljartvereniging HIT is bedoelt als vrijetijdsbesteding dagbiljarten voor ouderen.
Onze vereniging bestaat uit 13 leden en spelen competitie met andere clubs in de omgeving.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel is het aanschaffen van biljartmaterialen zoals ballen en lakens .
Resultaat:€ 160,15