Rabobank De Langstraat

Stichting Vrije Tijds Club Drunen

De stichting bestaat inmiddels 50 jaar en heeft in die tijd op verschillende locaties in Drunen tal van activiteiten georganiseerd voor een groep mensen met een verstandelijke beperking.

Bestedingsdoel

De activiteiten moeten worden bekostigd en het geld uit de Rabo Clubsupport kan hieraan mooi worden besteed!
Resultaat:€ 183,03