Rabobank De Langstraat

Stichting Moe-vement

Tot bevordering van beweging door ouderen (55+)

Bestedingsdoel

voor werving van nieuwe deelnemers wordt een reklamecampagne opgestart, met name met behulp van flyers.
Resultaat:€ 62,92