Rabobank De Langstraat

Parochieel Gemengd Kerkkoor St. Jan-Maria

Het Gemengd Kerkkoor St.Jan is verbonden aan de centrumkerk van Waalwijk [Byzantijnse koepelkerk]. Het koor ondersteund de zondagse vieringen en bij gelegenheid de rouw- en trouwdiensten. Daarbij zingt het koor passende, kerkelijke muziek, aangevuld met liederen uit diverse talen [Frans, Duits, Engels, Italiaans, ..]. Het koor bestaat momenteel uit een kleine 30 leden [12 heren + 17 dames], onder vaste begeleiding van dirigent Wil van Leijsen [Tilburg] en organist Cia de Backer [Oisterwijk].

Bestedingsdoel

Omdat wij maar een kleine vereniging zijn, drukken kosten van ingehuurde solisten en aanschaf van nieuwe bladmuziek zwaar op de verenigingskas. Vandaar dat alle kleine beetjes helpen. Met dank voor uw aandacht en bijdrage.
Resultaat:€ 245,95