Rabobank De Langstraat

COVS de Langstraat

COVS de Langstraat staat voor Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters en behartigt de belangen van voetbalscheidsrechters in regio de Langstraat. Daarnaast verzorgt de vereniging bijeenkomsten om de spelregelkennis bij te houden en op wedstrijd gerichte trainingen.

Bestedingsdoel

* Aanschaf en uitbreiding Trainingsmateriaal
* Spelregelbijeenkomsten verzorgen bij voetbalverenigingen in onze regio
waarbij de reiskosten en materiaal een kostenpost vormen en de bijdrage van de
RABO club gebruikt wordt om deze activiteiten uit te breiden met als doel om de spelregelkennis
van de voetballers uit te breiden om excessen te voorkomen.
* Ondersteunende activiteiten bij de RKC schoolvoetbal
* Spelregelavonden voor de jeugd bij de voetbalverenigingen
Ga naar de website van COVS de Langstraat
Resultaat:€ 314,58