Rabobank De Langstraat

Stichting Atelier Winterdijk 30b

winterdijk30b: organiseren van culturele activiteiten

Bestedingsdoel

uitbreiding van geluids installatie mn een aantal nieuwe microfoons
Resultaat:€ 285,98