Rabobank De Langstraat

Culturele Stichting TRIAS

Mede gelet op de leemte in het aanbod van cultuur in de gemeente Loon op Zand, is besloten om culturele activiteiten voor een breed publiek te organiseren, daar waar mogelijk in samenwerking met lokaal aanbod op dit gebied. Het streven is om tenminste eenmaal per maand een concert, lezing of expositie te organiseren in één van de 4 kerkgebouwen, zodat deze vaker gebruikt worden..

Bestedingsdoel

Tijdens lezingen of concerten wordt vaak gebruik gemaakt van een beamer met scherm. De huidige beamer die wij hebben is te zwak om in de kerk met daglicht te gebruiken. Ook in de avonden is de afstand tot het scherm te klein. Vandaar dat we een professionele beamer zouden willen gebruiken.
Ga naar de website van Culturele Stichting TRIAS
Resultaat:€ 177,31