Rabobank De Langstraat

'DichterBijWaalwijk'

Waar gaan wij voor?
-inwoners van Waalwijk en mensen die binding hebben met Waalwijk bij poëzieactiviteiten betrekken,
-beginnende en gevorderde dichters een podium bieden,
-progressie mogelijk maken door feedback en ondersteuning,
-verbroedering, een wij-gevoel nastreven bij de deelnemers,
-begeleiding voor: beginnende en gevorderde dichters, muzikanten, volwassenen en (oudere) volwassenen, leerlingen van basis- en middelbare scholen, mensen met een ( verstandelijke ) beperking

Bestedingsdoel

Een uitvloeisel van de wedstrijd DichterBijWaalwijk.nl is de poëzieroute. Deze route loopt door heel Waalwijk, Sprang-Capelle en Waspik. De bedoeling is om in 10 jaar tijd een route op te bouwen van zo'n 50 gedichten.
Ga naar de website van 'DichterBijWaalwijk'
Resultaat:€ 274,54