Rabobank De Langstraat

Stichting SamenZelfDoen

Onze Stichting zet zich in voor bevordering van sociale cohesie via zelfredzaamheid. Dat doen we door voorlichting en advies te geven via seminars en workshops en het onderzoeken van mogelijkheden voor jong en oud om zichzelf in de maatschappij zelfredzaam een plaats te geven. O.a. door te kijken naar de aansluiting van de arbeidsmarkt op de opleidingen. We leggen netwerken aan en stimuleren de interesse vanuit zowel de scholen als de arbeidsmarkt. Ten slotte ondersteunen we collega Goede Doelen

Bestedingsdoel

Wij willen in 2020 in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en enkele opleidingen Maatschappijleer, onderzoek doen naar de mogelijkheden om eenzaamheid te voorkomen. Dit impliceert o.a. een heldere definitie van de term eenzaamheid en de factoren die daar op voorhand zijn te beïnvloeden. Het idee is om aansluitend op het onderzoek, handvatten en advies te kunnen bieden aan iedereen die dreigt in een eenzaamheid te verzanden. Hiermee kunnen burgers en hulporganisaties geholpen worden.
Ga naar de website van Stichting SamenZelfDoen
Resultaat:€ 68,64