Rabobank De Langstraat

Stichting Wollukse Kwis

Stichting Wollukse Kwis is een in 2017 opgerichte stichting die zonder winstoogmerk en zonder bezoldiging van bestuursleden en uitsluitend met vrijwilligers zowel in 2018 als in 2019 maar ook in de toekomst een stadskwis organiseert met als doel 'reuring' in Waalwijk.

Bestedingsdoel

Voor de organisatie van een nieuwe kwis in de toekomst is (telkens) veel geld nodig.
Ga naar de website van Stichting Wollukse Kwis
Resultaat:€ 297,42