Rabobank De Langstraat

Stichting Mantelzorg Loon op Zand

Mantelzorgersbijeenkomsten in de gemeente Loon op Zand worden 11 keer per jaar georganiseerd. Doel is:
- voorlichting, themabespreking door een deskundige, gastspreker.
- mantelzorgers ontmoeten elkaar, lotgenotencontact.
- deelnemers leren van elkaar.
- men kan op de bijeenkomst terecht met vragen en zorgen.
- stukje respijt, even weg uit eigen omgevingi

Bestedingsdoel

Bestedingsdoel is om mantelzorgers even en stukje ontspanning aan te bieden, door een uitstapje of leuke bijeenkomst. Door lotgenotencontact leert men ook van elkaar
Resultaat:€ 211,63