Rabobank De Langstraat

Kaartvereniging Waalwijk

Kaartvereniging houdt iedere donderdagavond een kaartavond in wijkcentrum Bloemenoord.
De vereniging bestaat uit 78 leden, meest ouderen. de te spelen spelsoorten zijn Rikken en Jokeren.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel is het onderhouden van de sociale contacten met onze leden en steun bij ziekten .
Resultaat:€ 308,86