Rabobank De Langstraat

Fotoclub Waalwijk

Amateur fotografen inspireren om betere foto's te maken. Foto's bespreken op de clubavonden. Samen op pad gaan om te fotograferen. En mee te doen aan wedstrijden van de Fotobond.

Bestedingsdoel

Betere presentatie van de foto's op de clubavonden en op onze jaarlijkse expositie in Waalwijk
Resultaat:€ 154,43