Rabobank De Langstraat

Terminus Vitae

De Stichting Terminus Vitae is opgericht bij notariële akte van 20 oktober negen en negentig. (20-10-1999) Doelstelling ; het ondersteunen en begeleiden in materiële en immateriële zin van terminale patiënten en overigens al hetgeen te doen dat een bijdrage kan leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting

Bestedingsdoel

Door folders bij artsen, ziekenhuizen en maatschappelijk werk , alsmede een actuele website, wil de Stichting aandacht vestigen op de mogelijkheid om een laatste wens , die de terminale patiënt niet zelf financieel of organisatorisch kan verwezenlijken, die toch mogelijk te maken. Door schenkingen en donaties worden de middelen verkregen om de wens te financieren, terwijl door de bestuurders van de Stichting met netwerken ook materiële mogelijkheden kunnen verkrijgen.
Zie website met acties.
Ga naar de website van Terminus Vitae
Resultaat:€ 120,11