Rabobank De Langstraat

Vereniging Multatuli

We zijn een kleine buurtvereniging die voor de voornamelijk iets willen organiseren voor onze bewoners

Bestedingsdoel

Uitstapjes voor onze bewoners.
Resultaat:€ 194,47