Rabobank De Langstraat

Vereniging 't Moers Verzetje

vereniging met als doel het beoefenen van de toneelspeelkunst als vrijetijdsbesteding

Bestedingsdoel

toevoegen aan de algemene middelen om het jaarlijkse toneelstuk te bekostigen
Resultaat:€ 303,14