Rabobank De Langstraat

Stg Verstandelijk Gehandicapten Midden Brabant

Onze stichting organiseert evenementen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Bestedingsdoel

Onze stichting organiseert jaarlijks, al 34 jaar, een carnavalsfeest speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze mensen zijn door hun beperking, drukte, geluiden en overige prikkels niet in staat om aan het openbare carnaval deel te nemen. in de beschermde en aangepaste omgeving biedt onze stichting deze mensen de mogelijkheid om wel hieraan deel te nemen en dit al vele jaren met succes.
Resultaat:€ 308,86