Rabobank De Langstraat

Stichting stuiterbal

Stichting stuiterbal organiseert een disco voor mensen met een geestelijke beperking. Tevens is er 1 keer per jaar een bingo avond en 1 keer per jaar komt er een Nederlandse zanger.

Bestedingsdoel

Het geld wordt gebruikt voor alle kosten die de disco met zich meebrengt zoals zaalhuur, thema avonden, bingo, zanger etc.
Resultaat:€ 91,51