Rabobank De Langstraat

Gemeentelijk Musuem voor Hedendaagse Kunst

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a. het stichten, huisvesten en vullen van een Gemeentelijk Museum
voor Hedendaagse Kunst;
b. het Gemeentelijk Museum voor Hedendaagse Kunst vindt
huisvesting in (wisselende) leegstaande winkelpanden in het centrum
van Waalwijk en omstreken;
c. de samenwerking met het Leder- en schoenenmuseum;
d. het verzorgen van exposities van vaste deelnemers en
gastexposities

Bestedingsdoel

De stichting heeft ten doel:
a. plaatselijke kunst onder de aandacht brengen van inwoners en
bezoekers van Waalwijk en omstreken;
b. verlevendigen van het centrum van Waalwijk en omliggende
plaatsen;
c. leder- en schoenenimago van Waalwijk onder de aandacht brengen;
d. plaatselijke kunstenaars de gelegenheid bieden hun werk te
exposeren.
Ga naar de website van Gemeentelijk Musuem voor Hedendaagse Kunst
Resultaat:€ 137,27