Rabobank Drachten Noordoost Friesland

Stichting Klooster Claercamp

Stichting Klooster Claercamp heeft tot doel meer bekendheid te geven aan het voormalige klooster Claercamp (1165-1580) te Rinsumageast, aan de betekenis die het klooster heeft gehad voor de ontwikkeling van de regio.
In het museum aan de Klaarkampsterwei 6 te Rinsumageast wordt de geschiedenis van het klooster getoond, met o.m. Fries museum bruiklenen, vondsten van een proefopgraving in 2010, ingebrachte vondsten, tv docu Omrop Fryslân enz. Arrangementen zijn mogelijk voor scholen en groepen.

Bestedingsdoel

Tentoonstellingsmateriaal voor (wissel) exposities, ondermeer vitrines.
Ga naar de website van Stichting Klooster Claercamp
Resultaat:€ 391,55