Rabobank Drachten Noordoost Friesland

Stichting Present De Wâlden

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen omgeving in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd.

Bestedingsdoel

Bij Present begint het bij het aanbod van de groep vrijwilligers. Hun agenda en mogelijkheden staan centraal. Maar door onze nauwe samenwerking met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties hebben wij ook een goed zicht op de maatschappelijke problematiek–zelfs achter gesloten voordeuren. Het aanbod koppelen wij aan hulpvragen die de hulpverleners bij ons indienen. Door deze samenwerking bereiken we de meest kwetsbare groepen van de lokale samenleving. Daar willen we mee doorgaan.
Ga naar de website van Stichting Present De Wâlden
Resultaat:€ 253,78