Rabobank Emmen-Coevorden

KBO afd.NieuwSchoonebeek

De vereniging bestaat uit leden boven de 55.We komen ongeveer 1x per maand bij elkaar voor een educatief,gezellige, of muzikale bijeenkomsten In januari beginnen we met jaarvergadering en een kerkelijkeviering onder leiding van een pastor.In de wintermaanden elke week de handwerkgroep en in de zomer 1x per week een uitgestippelde fietsroute.

Bestedingsdoel

Microfoon voor slechthorenden.soort rondleiding.
In onze ledenbestand zijn veel mensen met een gehoorapparaat.
We zijn van plan om dat ook uit te lenen aan andere groepen die straks in de dorpshoeve er behoefte aan hebben.
Resultaat:€ 582,24