Rabobank Gelderse Vallei

St. Vrienden van het Huis in de Wei

a. het bevorderen door financiƫle ondersteuning van het welzijn van de bewoners welke verzorgd worden in en vanuit de locatie Woon-Zorg en Activiteitencentrum Het Huis in de Wei.
Als ook het welzijn van de verzorgenden.
b. het ondersteunen van andere activiteiten die door het Huis in de Wei worden aangegeven.
c. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestedingsdoel

Het doel van de Stichting is een aanvulling te bieden ten einde de fleurige en vormende kant van het leven van de bewoners en hun verzorgers te vergroten.
Resultaat:€ 1.681,43