Rabobank Gelderse Vallei

PCOB afdeling Voorthuizen

De PCOB komt op voor senioren en wil bijdragen aan een volwaardige positie van senioren in de senioren. Leden, zelf senioren, zetten zich actief hiervoor in. We behartigen belangen op het gebied van: zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit. Het OMZIEN-NAAR-ELKAAR brengen we in de praktijk bij persoonlijk contact bij jubilea, verjaardagen, ziekte en rouw.

Bestedingsdoel

Organisatie van bijeenkomsten waarbij we senioren in de gelegenheid stellen elkaar te ontmoeten.
In contacten met de gemeente gaan we na hoe senioren waardig ouder kunnen worden. We bespreken wat daarvoor nodig is en bekijken ook hoe senioren zich dienstbaar kunnen maken voor de samenleving. Waar nodig bieden we directe hulp, b.v. invullen van belastingformulier, hulp op het terrein van de digitalisering. De opbrengst van RABO CLUBSUPPORT gebruiken we voor nieuwe beamer voor de presentaties.
Resultaat:€ 1.030,88