Rabobank Gelderse Vallei

St. Internationaal Ballonmuseum

Het doel van het museum is: het oprichten en instandhouden van een museum, waarin de geschiedenis van de ballon- en luchtscheepvaart in al zijn facetten op een aantrekkelijke wijze voor een breed publiek wordt gepresenteerd. Wisseltentoonstellingen, dynamische presentaties en educatie elementen krijgen een belangrijke plaats. Wij kiezen voor dynamiek en actie en benutten moderne presentatietechnieken. De bezoeker moet verbazing en verrassing ervaren.

Bestedingsdoel

Het opzetten van een database en daadwerkelijke werving van sponsors en donateurs met als doel het vinden van een gebouw om de grotendeels al aanwezige collectie ten toon te stellen voor het publiek.
Ga naar de website van St. Internationaal Ballonmuseum
Resultaat:€ 110,09