Rabobank Gelderse Vallei

Buurtvereniging 't Spoor

De buurtvereniging is 50 jaar geleden ontstaan na een geslaagde koninginnedag met een optocht het dorp. De oprichters vonden het een goed idee om meer activiteiten te ondernemen in het buitengebied. Zo ontstonden diverse activiteiten o.a. klaverjassen, fietspuzzeltocht, bingoavonden en het Spoorkoor. Iedereen die de buurtvereniging een warm hart toedraagt is altijd harte welkom. Vorig jaar hebben wij een nieuw buurgebouw geopend dat met veel vrijwilligers opgebouwd is.

Bestedingsdoel

In 2020 bestaat de buurtvereniging 50 jaar en willen we een feestje geven. Dit doen we elke 5 jaar met een speciale avond, bv toneel-, revueavond dat dan door buurtbewoners georganiseerd. Omdat we vorig jaar een nieuw onderkomen nodig had zijn onze reserve aardig gedaald en zou een donatie welkom zijn. Wij zijn tenslotte een vereniging zonder betalende leden.
Resultaat:€ 1.251,06