Rabobank Gelderse Vallei

Stichting De Oude Bieb Achterveld

Stichting De Oude Bieb beheert in Achterveld het gebouw “De oude Bieb”. Doelstelling van de stichting is het stimuleren van de leefbaarheid van het dorp voor (kwetsbare) dorpsgenoten die hier behoefte aan hebben. Doelgroepen zijn onder andere Senioren, mensen met (beginnende) dementie en jongeren die (tijdelijk) begeleide huisvesting behoeven. Hiervoor zijn de nodige voorzieningen tot stand gebracht en worden er de nodige activiteiten ontplooid.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel van de financiële middelen die wij mogen ontvangen betreft het organiseren van activiteiten waaraan de (kwetsbare)dorpsgenoten (zie beschrijving van de stichting) gezamenlijke kunnen deelnemen en elkaar op die manier kunnen ondersteunen waardoor de leefbaarheid van deze personen op een hoger plan komt te liggen. Her bestedingsdoel betreft materiaalaankoop voor onderhoud van de tuin, het samen voorbereiden en samen eten in de grote keuken en het samen verrichten van hobby/spel
Ga naar de website van Stichting De Oude Bieb Achterveld
Resultaat:€ 640,54