Rabobank Gelderse Vallei

Chr. Streekkoor Otterlo

Wij zijn een relatief klein Christelijk koor dat met verve God,s boodschap de wereld wil doen horen. Op onze wijze willen wij de de liefde van God voor de mens laten ervaren.
Wij doen dat uiteraard zingerderwijs in kerken en zorginstellingen. Onze standplaats is Otterlo. De leiding van het koor is in handen van een gediplomeerde dirigent. De in in te studeren liederen worden samen met hem en onze muziekcommissie uitgezocht.
De sfeer binnen ons koor wordt als een warme deken ervaren.

Bestedingsdoel

Onze huidige liederen zijn redelijk gedateerd. Wij hebben behoefte aan nieuwe wat modernere stukken c.q. repertoire. Deze stukken zijn duur en daarom is het fijn dat wij via de Rabobank .clubactie wellicht de aanschaf dichterbij kunnen krijgen.
Om het koor levendig te houden is het noodzakelijk dat er liederen worden gezongen die dichterbij de beleveingswereld van onze koorleden staan en de wereld erom heen begrijpbaar maakt.
Resultaat:€ 310,26